Στην ομίχλη της Άνω Πόλης "In Old Town's mist"


Η Άνω Πόλη άλλοτε σκηνικό φωτογράφισης νεονύμφων
και άλλοτε πεδίο μοναχικού περιπάτου
Old Town as a photographers set of young married couples
or as a lone walk area

Δεν υπάρχουν σχόλια: