Απόψεις Θεσσαλονίκης - Views of Thessaloniki

 Απέναντι από την είσοδο του λιμανιού κοιτώντας προς τα ανατολικά.
Entrance of the seaport, facing east.

Λαδάδικα, άποψη του ξενοδοχείου Mediterranean Palace Hotel.
"Ladadika", a view to Medeterranean Palace Hotel.